Beurs reglement Bricks-and-More

 1. Organisatie

Bricks-and-More (kortweg BAM) is een organisatie van Ouderraad VBSGETA VZW.

 1. De expo

BAM gaat door in de gebouwen van Thomas More Campus Geel, Kleinhoefstraat 4, 2440 Geel.

 1. Deelnemers
 • Enkel op voorhand geregistreerd exposanten kunnen deelnemen aan het evenement.
 • Verkopers moeten zich op vooraf melden. Lees de algemene voorwaarden voor verkoop.
 • Iedere deelnemer wordt geacht zijn stand af te breken na einde event
 • Roken is niet toegestaan in en rond de gebouwen van Thomas More. Volg de aangegeven richtlijnen. Roken kan enkel in de daartoe voorziene ruimte
 • Iedere deelnemer heeft kennis van het evacuatieplan (deze vind je terug in je welkomstzak)
 • Inschrijven kan enkel via de ter beschikking gestelde formulieren (zie punt 4). Voor de inschrijving worden enkele persoonlijke gegevens gevraagd (onder andere de naam en voornaam van de deelnemer, haar of zijn email adres). Deze gegevens worden enkel ter beschikking gesteld van de evenement verantwoordelijken zodat zij de inschrijvingen kunnen verwerken. Deze gegevens worden behandeld met de inachtneming van alle wettelijke bepalingen.
 1. Exposanten

Onder exposanten verstaan we mensen die LEGO (in welke vorm dan ook) gedurende de openingsperiode voor het publiek tentoon willen stellen. Bij de inschrijving wordt de deelnemer gevraagd duidelijk te omschrijven wat hij precies gaat tentoonstellen. Indien dit niet duidelijk is, kan de organisatie foto’s ter verduidelijking vragen. De organisatie behoudt zich het recht voor om te allen tijde een opstelling te weigeren of zelfs om een opstelling te laten verwijderen tijdens het evenement zelf zonder hiervoor uitleg verschuldigd te zijn aan de betrokken deelnemer.

 • Het is enkel toegelaten om LEGO tentoon te stellen. Hieronder een overzicht van wat wel en wat niet is toegestaan.
  • Toegestaan : custom materiaal dat niet uit plastiek bestaat en waarvoor LEGO onvoldoende of geen volwaardige/evenwaardige alternatieven heeft
   • Touw, elastiek, papier, karton
   • Elektronische componenten (bv printplaten, LED’s)
   • Stickers
  • Toegestaan: gegraveerde of geprinte LEGO
  • Niet toegestaan: namaak en custom materiaal in gelijkaardige plastiek als LEGO, zoals:
   • Bricks van LEGO-namaak merken (bv MegaBlocks) –
   • Wapens, utilities, dieren, minifigs van LEGO-namaak merken

Neem op voorhand contact met de organisatie op indien je twijfelt of iets wel of niet toegestaan is. Iedere exposant wordt geacht dit strikt toe te passen. Bij niet-naleving heeft de organisatie het recht om de niet-LEGO-elementen van de creatie te (laten) verwijderen of om de creatie in zijn geheel te verwijderen. Kosten verbonden aan het verwijderen van niet-LEGO-elementen kunnen in geen geval verhaald worden op de organisator.

 • Het is enkel toegestaan om creaties tentoon te stellen die in overeenstemming zijn met de ethische gedragscode van de LEGO. Concreet betekent dit dat de creaties volgende zaken niet expliciet mogen bevatten of uitbeelden:
  • Het gebruik van drugs, tabak, alcoholische dranken
  • Seksuele handelingen
  • Realistisch of extreem geweld
  • Politieke en/-of geloofsovertuigingen of beledigingen hieraan
  • Zaken die bedoeld zijn om personen te choqueren of te beledigen
  • Creaties die aanzetten tot geweld of racistisch gedrag
 • Exposanten staan zelf in voor de eventuele bemanning van hun stand. Tevens zijn ze zelf verantwoordelijk voor de tentoongestelde goederen. In geen enkel geval kan de organisatie verantwoordelijk gesteld worden bij eventuele problemen in geval van overmacht.
 • Het is verboden om muziek, film en dergelijke af te spelen zolang het evenement open is voor het publiek. Het tonen van eigen gemonteerde video’s of presentaties van de tentoongestelde LEGO is wel toegestaan. Eventuele kosten door bv sabam kunnen verhaald worden op de exposant in overtreding
 • Indien een exposant merkt dat er onderdelen van zijn creatie of verzameling verdwenen of beschadigd zijn, wordt hij geacht dit te melden aan de organisatie. In geen geval kan de organisatie hiervoor aansprakelijk gesteld worden en/of kunnen kosten voor de vervanging van de ontvreemde onderdelen verhaald worden op de organisatie.
 1. Verkoop

Volgens de wet is iedereen die goederen koopt met het oog op latere verkoop met winst een commerciële verkoper.

Algemene regels voor verkopers:

 • Iedere verkoper zorgt er zelf voor dat hij in regel is met de geldende en van toepassing zijnde wetgevingen en reglementeringen.
 • Het is enkel toegestaan om LEGO en aanverwante producten te verkopen. Verkoop van andere producten en/of diensten is enkel toegestaan na toestemming van de organisatie.
 • Voor de kostprijs van de verkoopstand komen enkel de tafelblokken voorzien door de organisatie in aanmerking. Achter de stand mag de verkoper vrij beschikken om dezelfde breedte in te vullen al dan niet met tafels of rekken. Deze worden niet door de organisator voorzien
 • Iedere verkoper moet zijn standgeld betalen dat overeenkomt met het aantal meter dat hij toegewezen krijgt, ongeacht of hij daadwerkelijk een winkel organiseert of niet.. Indien je niet tijdig betaalt kan de organisatie je plaats niet garanderen.
 • BAM kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor tegenvallende verkoopcijfers op een evenement.
 • Iedere verkoper is zelfverantwoordelijk om diefstal uit zijn/haar winkel te voorkomen. BAM kan nooit aansprakelijk gesteld worden tot terugbetaling van gestolen artikelen.
 • Verkopers zorgen zelf voor zwart doeken op de tafels
 1. COVID

Sowieso zullen we de geldende corona maatregelen toepassen en we gaan er vanuit dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen mondmasker.

We volgen hiervoor de maatregelen die ook gelden voor onze bezoekers (zie info ticketverkoop of check www.bricks-and-more.be voor de actuele informatie)

NederlandsEnglishFrançaisDeutsch