A stitch in time...

Algemene voorwaarden webshop Bricks-and-More GEEL

Artikel 1 – Hoedanigheid

De webshop van het Bricks-and-More is het online-verkooppunt voor de beurs georganiseerd door of in samenwerking met het Ouderraad VBSGETA.
Ouderraad VBSGETA handelt als organisator voor de eigen activiteiten en evenementen.

Artikel 2 – Betalingswijze

Artikelen geboekt via de webshop van Bricks-and-More kunnen worden betaald via Bancontact, INGHome Pay, Belfius, KBC 

Artikel 3 – Kosten webshop

Betalingstransacties: 0,75 euro per transactie

Artikel 4 – Terugbetaling

Mits uitzondering via bijzondere voorwaarden bepaald in de wet of in deze verkoopsvoorwaarden worden tickets niet omgeruild of terugbetaald.
Indien er onvoldoende belangstelling is of bij annulering door externe, kan de tentoonstelling geannuleerd worden.
De ticketprijs wordt dan terugbetaald exclusief transactiekost of administratieve kost.

Artikel 5 – e-tickets / inschrijvingsbewijzen

Na de betaling online worden de e-tickets of het inschrijvingsbewijs automatisch per e-mail verstuurd. Deze e-tickets of inschrijvingsbewijzen zijn in pdf-formaat.
E-tickets zijn voorzien van een QRcode.

Bij het betreden van de zaal moet het ticket( digitaal of geprint) worden voorgelegd aan het zaalpersoneel.

Artikel 6 – verlies

De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor het verlies van tickets.
Om misbruik tegen te gaan moet het verloren gaan van en problemen met e-tickets of inschrijvingsbewijzen gemeld worden vooraleer de voorstelling plaatsvindt.

Artikel 7 -misbruik

De kopers van tickets uit de webshop van het cultuurcentrum zullen zich onthouden van de verkoop van deze producten tegen woekerprijzen en ze maken zich sterk dat eventuele nieuwe houders van deze tickets zich eveneens zullen onthouden van de verkoop van tickets tegen woekerprijzen. Een woekerprijs is elke prijs boven de officiële verkoopprijs vastgelegd door Bricks-and-More.
Wanneer verkochte producten te koop worden gesteld tegen woekerprijzen, dan zullen de houders van deze producten de toegang tot het desbetreffende activiteit worden geweigerd.

Artikel 8 – Persoonsgegevens

Ouderraad VBSGETA en Bricks-and-More hechten veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers. Hoewel de meeste informatie op of via de website beschikbaar is zonder dat persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie wordt gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

Artikel 10

Rekening houdend met de wettelijke bepalingen inzake artistieke en industriële eigendom, zullen alle modellen van het ticket, grafische ontwerpen en informaticasoftware die door het Bricks-and-More werden ontwikkeld, zijn enig eigendom blijven en mogen in geen enkel geval herbruikt of nagemaakt worden.

Artikel 11

De aanschaf van een ticket houdt ook in dat de kopen de gebruiksregels van de organisatoren onderschrijft.

– De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor diefstal en gebeurlijke ongevallen van persoonlijke materialen.
– De koper erkent kennis te hebben genomen van de algemene verkoopsvoorwaarden en verklaart zich hierbij akkoord. Deze akkoordverklaring wordt bevestigd door de betaling van de reservering.
– 30 minuten voor sluitingstijd van de tentoonstelling worden de deuren gesloten.

– Tijdens de tentoonstelling kunnen foto’s en video’s gemaakt worden voor commerciële doeleinden van Bricks-and-More
– Er mag geen eigen eten of drank meegenomen worden in de zaal.

Artikel 12

De koper erkent kennis te hebben genomen van de algemene verkoopsvoorwaarden en verklaart zich hierbij akkoord. Deze akkoordverklaring wordt bevestigd door de betaling van de reservering.

...saves nine.